ĐỘI NGŨ

Mr. JP Morgan

Founder of Crypto Family Group

Mr.Son Ho

CMO & Research

John Nguyen

CMO/Research

Maru

CMO of Crypto Family Group

Ms.Cristina

Research Analyst

Mrs. Krist Pham

Research Analyst

Mr. Knif

Community Manager

ĐẦU TƯ

konomi

XEM THÊM

ĐỐI TÁC

TIẾP THỊ

Nhà đầu tư Dòng người giao dịch

Investors Traders Flow

 • Đối với APP, Sàn giao dịch, Nền tảng
 • Trực tiếp thu hút người dùng
 • Đạt được nhận thức về thương hiệu và
  một số nhà đầu tư
 • Hướng luồng Âm lượng

Tổ chức Sự kiện – Hội nghị

Organizing the Event -Conference

 • Tổ chức đủ điều kiện
 • KOLs địa phương và Đối tác truyền thông
 • Đối tượng quan tâm không phải trả tiền tại địa phương
 • Khả năng mở rộng / Kích thước linh hoạt

Phát triển cộng đồng

Local Community Development

 • Có được một số lượng người hâm mộ địa phương nhất định
 • Tiếp cận nhanh chóng tin tức
 • Mở rộng hệ sinh thái
 • Được đối tác tin tưởng,…

Điểm nhấn

Press Release

 • Tất cả các kênh quảng cáo
 • Xây dựng thương hiệu với SEO hàng đầu Google
 • Bao gồm một lượng truy cập lớn
 • Định hướng số lượng người hâm mộ

Tư vấn đối tác

Consulting

 • Đối với các sản phẩm mới hoặc thị trường mới để khám phá nhu cầu
 • Tư vấn đủ điều kiện
 • Kết quả tốt
 • Phí hợp lý

AMA

AMA

 • Tiếp cận nhanh chóng những người dùng quan tâm
 • Tăng nhiệt cho sản phẩm
 • Xây dựng con đường tin cậy cao hơn
 • Giữ đà của những tin tức / sự kiện / sự kiện quan trọng,…

KYC

KYC

 • Đối với người dùng từ các quốc gia bị hạn chế
 • Kết quả nhanh chóng
 • Cung cấp cao
 • Phí hợp lý
 • Bảo hành / hỗ trợ dài hạn